Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

O SZKOLE

Nauczanie w szkole w Wyszonkach Kościelnych odbywa się od niepamiętnych czasów. Jeszcze przed wybuchem Rewolucji Październikowej zorganizowana była jednoklasówka, a nauczano w trzech oddziałach. Szkoła o siedmiu klasach powstała w 1918 roku. Nauka odbywała się w budynkach żydowskich. Do szkoły uczęszczały zarówno dzieci polskie, jak   i żydowskie, nie tworzyły one jednak zgranego kolektywu. W 1936 roku został powołany komitet organizacyjny, który podjął się budować szkołę. Został zakupiony plac, postawiono nawet podmurówkę, ale z braku funduszy budowa została przerwana. Nastała wojna 1939 roku. Po wojnie nauka odbywała się w domach prywatnych, jak również w domu parafialnym. Tak się rzecz miała przez blisko 15 lat. W dniu 16 stycznia 1960 roku oddano do użytku nową szkołę. Została ona wybudowana z funduszu państwowego, ale do jej powstania przyczyniła się również ludność miejscowa. Szkoła ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W przeciągu tych lat wygląd szkoły uległ pewnym zmianom. Dobudowano pomieszczenie na kotłownię i sanitariaty oraz dwa rodzinne mieszkania dla nauczycieli.

Obecnie jest to szkoła podstawowa ośmioklasowa z oddziałem przedszkolnym. Uczęszcza do niej 96 uczniów z miejscowości: Wyszonki Błonie, Wyszonki Klukówek, Wyszonki Nagórki, Wyszonki Wypychy, Wyszonki Wojciechy, Zalesie Stare, Warele Stare, Wyszonki Kościelne.

Zdjęcia z kroniki szkolnej