Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2018/2019

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

Przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019