Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Komunikaty

28 lutego 2019 22:23 | Komunikaty

Rekrutacja 2018-2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Klukowo w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych od 1 marca 2019r do 15 marca 2019 r.prowadzimy rekrutację na nowy rok szkolny...

czytaj więcej »

14 września 2018 18:59 | Komunikaty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018-19

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245) z dnia 6 października 2010r. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć...

czytaj więcej »

17 września 2017 23:34 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna. 22 stycznia 2017– 4 lutego 2018 r. – ferie zimowe. 29 marca 2018r.- 4 kwietnia 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna. 22 czerwca 2018 r –...

czytaj więcej »

15 listopada 2016 20:19 | Komunikaty

Popołudnia filmowe

We wtorek, 15 listopada 2016r., po zajęciach lekcyjnych zaingurowaliśmy cykl spotkań pt.: Popołudnia filmowe organizowane przez Samorząd Uczniowski. Obejrzeliśmy film pt: Ósmoklasiści nie płaczą, który wywarł na młodych widzach duże emocje i okazało się, że niektórzy...

czytaj więcej »

12 października 2015 21:40 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 – 31 grudnia 2015 r. – zimowa przerwa świąteczna. 25 stycznia – 7 lutego 2016 r. – ferie zimowe. 24 – 29 marca 2016 r. – wiosenna przerwa świąteczna. 5 kwietnia 2016 r. – sprawdzian...

czytaj więcej »

08 września 2014 12:16 | Komunikaty

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2014/2015

1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 13 października 2014 r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej Październik Dzień bibliotek szkolnych Koniec października Ślubowanie klas pierwszych 12 listopada 2014 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości Listopad-...

czytaj więcej »

02 września 2014 21:09 | Komunikaty

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2014/15

Dni ustawowo wolne: Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r., Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2014 r., Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2014 r., Nowy Rok – 1 stycznia 205 r., Trzech Króli – 6 stycznia 2015 r., Poniedziałek Wielkanocny...

czytaj więcej »

07 września 2011 11:42 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

Kalendarz roku szkolnego 2014/15 w załączniku

czytaj więcej »

03 marca 2011 07:52 | Komunikaty

Nasz kandydat na patrona szkoły

Nasz kandydat na patrona szkoły Ks. dr Franciszek Bronisław Zaleski (1881-1946) - wybitny wychowawca, nauczyciel i organizator placówek oświatowych. Ksiądz Zaleski urodził się w Starym Zalesiu w parafii Wyszonki Kościelne 19 stycznia 1881 roku w wielodzietnej, liczącej 13 dzieci rodzinie...

czytaj więcej »