Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Komunikaty

28 lutego 2019 22:23 | Komunikaty

Rekrutacja 2018-2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Klukowo w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych od 1 marca 2019r do 15 marca 2019 r.prowadzimy rekrutację na nowy rok szkolny...

czytaj więcej »

14 września 2018 18:59 | Komunikaty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018-19

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245) z dnia 6 października 2010r. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć...

czytaj więcej »

17 września 2017 23:34 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna. 22 stycznia 2017– 4 lutego 2018 r. – ferie zimowe.

czytaj więcej »

15 listopada 2016 20:19 | Komunikaty

Popołudnia filmowe

We wtorek, 15 listopada 2016r., po zajęciach lekcyjnych zaingurowaliśmy cykl spotkań pt.: Popołudnia filmowe organizowane przez Samorząd Uczniowski. Obejrzeliśmy film pt: Ósmoklasiści nie płaczą, który wywarł na młodych widzach duże emocje i okazało się, że niektórzy...

czytaj więcej »

12 października 2015 21:40 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 – 31 grudnia 2015 r. – zimowa przerwa świąteczna. 25 stycznia – 7 lutego 2016 r. – ferie zimowe. 24 – 29 marca 2016 r. – wiosenna przerwa świąteczna. 5 kwietnia 2016 r. – sprawdzian...

czytaj więcej »

08 września 2014 12:16 | Komunikaty

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2014/2015

1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego

czytaj więcej »

02 września 2014 21:09 | Komunikaty

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2014/15

Dni ustawowo wolne: Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r., Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2014 r.,

czytaj więcej »

07 września 2011 11:42 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

Kalendarz roku szkolnego 2014/15 w załączniku

czytaj więcej »

03 marca 2011 07:52 | Komunikaty

Nasz kandydat na patrona szkoły

Nasz kandydat na patrona szkoły Ks. dr Franciszek Bronisław Zaleski (1881-1946) - wybitny wychowawca, nauczyciel i organizator placówek oświatowych.

czytaj więcej »